Modeling and calculation of panel buildings made of cross-laminated timber

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.110.164-177

Keywords:

cross-laminated timber, panel building, calculation scheme, finite element method, stress-strain state, soil base-foundation-above-ground structure system

Abstract

Buildings made using cross-laminated timber have become widespread over the last decade. The experience of designing and operating such buildings of various functional purposes confirms the expediency of their construction and use. This article provides a solution to the problem of modeling and calculating panel houses made of cross-laminated timber using the finite element method using the given mechanical characteristics of the material. The possibility of modeling and calculating panel buildings made of cross-laminated timber using the finite element method with the use of flat finite elements, taking into account the orthotropic properties of the material, under the condition of using the reduced modulus of elasticity according to the previously proposed method and adjusting Poisson's coefficients, in such a way as to maintain the condition of existence of elastic potential. The algorithm for modeling panel buildings made of cross-laminated timber using the finite element method as a system "soil base-foundation-above-ground structure system" is given.

Author Biography

Denys Mykhailovskyi, Kyiv National University of Construction and Architecture

doctor of technical sciences, professor, professor of the department of metal and wooden structures

References

Mikhaylovs'kiy D.V. Zastosuvannya derevini ta derevinnikh materíalív u budívnitství. (Use of wood and wood materials in construction)// Mezhdunarodnyy informatsionno-tekhnicheskiy zhurnal Oborudovaniye i instrument dlya professionalov (derevoobrabotka) - №4 / 199. Kharkív, 2017. P. 40 - 44.

Permiakov V.A. Sostoianye y perspektyvы prymenenyia stroytelnыkh dereviannыkh konstruktsyi v Ukrayne (Status and prospects for the use of building wooden structures in Ukraine) / V. A. Permiakov, V. Z. Klymenko – K.: ABU, chasopys Ekonomika budivnytstva. №4. 2005. P. 36 41.

Klimenko V.Z. Vitchyznianyi dosvid vprovadzhennia v kapitalnomu budivnytstvi konstruktsii z kleienoi derevyny. Zdobutky i problemy (Domestic experience of implementation in capital construction of structures made of glued wood. Achievements and problems) / V. Z. Klimenko – K. : naukovo-vyrobnychyi zhurnal Budivnytstvo Ukrainy №5 2009. P. 17 21.

Mikhaylovs'kiy D.V. Svitovyi dosvid i perspektyvy rozvytku bahatopoverkhovoho budivnytstva z derevyny (World experience and prospects for the development of multi-story wooden construction) / Mykhailovskyi D.V. // "Visnyk Odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva i arkhitektury" Vypusk 61, 2016; Odesa: ODABA, 2016. - 468 s. - P. 270 - 277.

Flaig M., Blass H.J. Keilgezinkte Rahmenecken und Satt eldachträger aus Brett sperrholz. Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau 29, KIT Scientific Publishing, Karlsruhe, 2015, 180 p.

Flatscher G., Bratulic K. and Schickhofer G., “Screwed joints in cross-laminated timber structures”, 13th World Conference on Timber Engineering (WCTE), Quebec, Canada, 2014, Р. 8.

Dujic, B., Strus, K., Zarnic, R., Ceccotti, A., Prediction of dynamic response of a 7-storey massive timber building tested on a shaking table (2007) Slovenia: World Connection on Timber Engineering, 8 p.

Ashtari, S., In–plane stiffness of cross–laminated timber floors. 2012. Master Thesis. Vancouver: The University of British Columbia, 146 p.

Joseph F. Miller. Design and analysis of mechanically laminated timber beams using shear keys (2009) USA, Michigan: Michigan technological University, 211 p

Blass H. J., Görlacher R., Bemessung im Holzbau: Brettsperrholz-Berechnungsgrundlagen. Holzbau-Kalender. Bruder-Verlag, Karlsruhe, 2003., pp. 580-598.

Stürzenbecher R., Hofstetter K., Eberhardsteiner J. Structural design of Cross Laminated Timber (CLT) by advanced plate theories. Composites Science and Technology, 2010, 70(9), pp. 1368-1379.

Bogensperger T., Moosbrugger T., Schickhofer G. New test configuration for CLT-wall elements under shear load. CIB-W18 Timber Engineering, Karlsruhe, Germany, 2007, p.p. 40-21.

Reinhard B. Production and Technology of Cross Laminated Timber (CLT): A state-of-the-art Report (2012) Graz: Graz University of Technology, 33p.

Mykhaylovskyy D.V., KomarA.A. Perekhresno kleyedoshchati paneli ta metody yikh rozrakhunku (Cross-glued panels and methods of their calculation) / Mykhaylovskyy D. V., Komar A. A. // Budivelni konstruktsiyi, teoriya i praktyka №2 KNUBA, 2018. Р. 146-153.

Mykhaylovskyy D.V., KomarA.A. Analiz isnuyuchykh metodyk rozrakhunku paneley z perekhresno-kleyenoyi derevyny za druhym hranychnym stanom (Analysis of existing methods of calculating panels from cross-glued wood according to the second limit state) / Mykhaylovskyy D. V., Komar A. A. // Budivelni konstruktsiyi, teoriya i praktyka №5 KNUBA, 2019. Р. 24 - 31.

Gorodetskiy D.A. Programmnyy kompleks LIRA-SAPR 2013. Uchebnoye posobiye (LIRA-SAPR 2013 software package. Tutorial) / Gorodetskiy D.A., Barabash M.S. i dr. – K. – M.: Elektronnoye izdaniye, 2013. – 376 p.

Gorodetskiy A.S. Komp'yuternyye modeli konstruktsiy (Computer models of structures) / Gorodetskiy A.S., Yevzerov I.D. – Kiyev, 2007. – 357 p.

Mykhailovskyi D.V. Method of calculation of panel buildings from cross-laminated timber / Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – K.: KNUBA, 2021. – Issue 107. – P. 75-88.

DBN V.1.2-2:2006 Systema zabezpechennia nadiinosti ta bezpeky budivelnykh obiektiv. Navantazhennia i vplyvy. Normy proektuvannia [Chynnyi vid 2007-10-01] (System for ensuring the reliability and safety of construction objects. Loads and influences. Design norms [Effective from 2007-10-01]). K. : Minrehion, 2006. 75 p.

DBN V.1.2-14:2018 Systema zabezpechennia nadiinosti ta bezpeky budivelnykh obiektiv. Zahalni pryntsypy zabezpechennia nadiinosti ta konstruktyvnoi bezpeky budivel i sporud [Chynnyi vid 2019-01-01] (System for ensuring the reliability and safety of construction objects. General principles of ensuring the reliability and structural safety of buildings and structures [Effective from 2019-01-01]). K. : Minrehion, 2018. 30 p.

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Статті