Conditions for simulation of transonic flutter of aerodynamic control surfaces of supersonic aircraft in wind tunnels

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.110.81-96

Keywords:

transonic flutter, supersonic aircraft, aerodynamic control surface, oscillations, dynamic-like model, wind tunnel, mathematical model, flight number M

Abstract

The transonic flutter of the aerodynamic control surfaces of supersonic and hypersonic aircraft refers to those phenomena of dynamic aeroelasticity, the assessment of whichin a flight experiment is dangerous. Since there is still no universally accepted mathematical model of the occurrence of this phenomenon, tests of dynamic-like models in wind tunnels can be classified as basic and safe methods for evaluating the characteristics of transonic flutter. Therefore, the substantiation of the conditions for modeling transonic flutter, which allow the transfer of the results of blowing of dynamic-like models in wind tunnels to full-scale aircraft designs, remains an actual scientific problem.The article proposes one of the possible approaches to justifying the conditions for modeling transonic flutter of aerodynamic control surfaces in wind tunnels, which is based on the analysis of a nonlinear mathematical model of the occurrence of this phenomenon.Based on the analysis of this mathematical model, it was determined that, in addition to the conditions for modeling transonic flutter in wind tunnels, which are due to the geometric similarity of the system "carrying aerodynamic surface – aerodynamic control surface", additional conditions for modeling this phenomenon should be the following dimensionless quantities of nature and model:- amplitudes of oscillations of nature and model;- numbers M at which transonic flutter occurs;- logarithmic decrements of oscillations of aerodynamic control surfaces;- Strouhal numbers;- ratio of gas density to material density of aerodynamic control surfaces;- the adiabatic index k=1.405, that is, the working body in the wind tunnel should be air.Blowing of dynamically similar models must be carried out in wind tunnels of a continuous type, subject to conditions  (s-1).

Author Biographies

Oleksandr Safronov, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

doctor of technical sciences, professor, leading researcher

Bohdan Semon, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

doctor of technical sciences, professor, chief researcher

Oleksandr Nedilko, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

candidate of technical sciences, associate professor, leading researcher

Anna Horina, Kyiv National University of Construction and Architecture

candidate of architecture, senior lecturer of the department of fundamentals of architecture and architectural design

References

Bisplinghoff R.L. Aerouprugost (Aeroelasticity) / Bisplinghoff R. L., Ashley H., Halfman R. L. - M .: Izd. lit., 1958. - 800 p.

Sedov L.I. Metody podobiya i razmernosti v mehanike (Methods of similarity and dimension in mechanics) / Sedov L. I. - M.: Nauka, 1981. - 448 p.

Loytsyansky L.G. Mehanika zhidkosti gaza (Mechanics of liquid gas) / Loytsyansky L. G. M.: Nauka, 1970. - 904 p.

Aerodinamicheskoe issledovanie koleblyuscheysya poverhnosti upravleniya pri transzvukovih skorostyah (Aerodynamic Study of an oscillating control surface a transonic speeds). – M.: TsAGI. - 1975. - ReviewNo. 456. - 105 p.

Ishmuratov F.Z. Raschetnyie issledovaniya transzvukovogo flattera (Computational studies of transonic flutter) / Ishmuratov F. Z., Kuzmina S. I., Mosunov V. A.// M.: Uchenyie zapiski TsAGI. – 1999. – Tom 30, N 3–4. – S. 151–163.

Mosunov V.A. Opyit raschetnyih issledovaniy flattera bespilotnogo letatelnogo apparata (Experience in computational studies of the flutter of an unmanned aerial vehicle) / Mosunov V. A., Ryabykina R. V., Smyslov V. I., Frolov A. V. // Bulletin of the Concern VKO Almaz-Antey. - M.: - 2018. - No. 2. -S. 18–25.

Safronov A.V. Transzvukovoy flatter konstruktsiy samoletov (Transonic flutter of aircraft structures) / Safronov A.V. K.: KVVAIU, 1987. - 155 p.

Levkin V.F. Eksperimentalnyie issledovaniya nestatsionarnyih aerodinamicheskih harakteristik poverhnostey upravleniya pri transzvukovyih skorostyah (Experimental studies of non-stationary aerodynamic characteristics of control surfaces at transonic speeds) / Levkin VF // M.: ProceedingsofTsAGI. - 1982. - Issue 2132. - 16 p.

AgeevYu.I. Eksperimentalnoe issledovanie ustanovivshihsya kolebaniy elerona v okolozvukovom potoke (Experimental study of steady oscillations of the aileronin a transonic flow) / AgeevYu. – M.: TsAGI. - 1974. - Volume V, No. 8. - P. 71–80.

Azarov Yu.A., Chernovolov R.A. Nekotoryie osobennosti modelirovaniya dinamicheskoy aerouprugosti letatelnih apparatov v transzvukovyih aerodinamicheskih trubah (Some features of design of dynamic aeroresiliency of airborne vehicles in transonic wind-channels). Proceedingsof MAI. – M.: MAI. - 2017. - IssueNo. 97. - P. 1-28.

Semon B.Y. Transzvukovyi flatter: vid MiH-25 do Space Ship Two / Semon B. Y., Safronov O. V., Nedilko O. M.// Nauka i oborona. – K.: «Stilos». – 2016. – № 3., – S. 32–35.

Isogai K. O mehanizme rezkogo snizheniya granitsy flattera kryila pryamoy strelovidnosti na rezhime transzvukovogo poleta. Chast 1 (On the mechanism of a sharp decrease in the flutter boundary of a straight-swept wingin the transonic flight mode. Part 1) / Isogai K. - M .: RTK, volume 17, No. 7, 1979. - S. 149–151.

Isogai K. O mehanizme rezkogo snizheniya granitsy flattera kryila pryamoy strelovidnosti na rezhime transzvukovogo poleta. Chast 2 (On the mechanism of a sharp decrease in the flutter boundary of a straight-swept wingin the transonic flight mode. Part 2) / Isogai K. - M .: RTK, volume 19, No. 10, 1981. - S. 169–171.

Williams M.Kh. Teoriya neustanovivshegosya dvizheniya tonkogo profilya v transzvukovomu potoke s vnutrennimi skachkami uplotneniya (Theory of unsteady motion of a thin profilein a transonic flow with internal shockwaves / Williams M.Kh. - M.: RTK. - Volume 18, No. 7, 1980. - S. 11-23.

Safronov A.V. Aerodinamicheskoe vozdeystvie skachkov uplotneniya na koleblyuschiysya v okolozvukovom potoke eleron (Aerodynamic impact of shock waves on an aileron oscillating in a transonic flow) / Safronov A. V. // UchenyezapiskiTsAGI. – M.: TsAGI. - Volume XX11, No. 3. - 1991. - S. 110 - 117

Safronov O.V. Porivnialnyi analiz teoretychnykh ta rozrakhunkovo-eksperymentalnykh metodiv otsinky kharaterystyk transzvukovoho flateru (Comparative Analysis of Theoretical and Computational-Experimental Methods for Evaluating the Characteristics of Transonic Flutter)/ Safronov O.V., Semon B.Y., Nedilko O. M.// Zbirnyk naukovykh prats Ts VSDNUOU. – K.: NUOU. – 2015. – №1(53). – S. 41–48.

Safronov O.V. Adaptovana matematychna model otsinky zbudzhenykh sharnirnykh momentiv aerodynamichnykh poverkhon keruvannia nadzvukovykh litakiv na transzvukovykh shvydkostiakh polotu (Adapted mathematical model for estimating excited hinge moments of aerodynamic control surfaces of supersonic aircraft at transonic flight speeds.)/ Safronov O.V., Nedilko O.M., Safronov V.O. // Zbirnyk naukovykh prats TsVSDNUOU. –K.: NUOU. – 2014. – № 3(52). – S. 28-33.

Keldysh M.V. Izbrannyie trudyi. Mehanika (Selected Works. Mechanics). / Keldysh M.V. - M.: Nauka, 1985. - 568 p.

Semon B.Y. Metod otsiniuvannia tysku mistsevoho nadzvukovoho potoku na profili aerodynamichnoi poverkhni keruvannia pry vynyknenni transzvukovoho flateru (A Method for Estimating the Change in Pressure of Local Supersonic Flow on the Control Surface Aerofoil under Transonic Flatter) / Semon B.Y., Safronov O.V., Nedilko O.M.// Naukaioborona. – K.: «Stilos». – 2019. – № 2. – S. 39- 43.

Goshek I. Aerodinamika bolshih skorostey (Aerodynamics of high speeds) / Goshek I. - M.: silt, 1954. - 547 p.

Svishchev G.P. Effektivnost rulya i sharnirnyie momentyi ego pri bolshih skorostyah (Efficiency of the steering wheel and its hingemoments at high speeds) / Svishchev G.P. // ProceedingsofTsAGI. – M.: TsAGI. - 1975. - Issue 1722. - 10 p.

Published

2023-06-26

Issue

Section

Статті