Transformation of concrete deforming diagrams in conditions of uniform and non-uniform stress states

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.211-235

Keywords:

concrete, mode of loading, diagram of deforming, stress-strain state, deformational calculate model

Abstract

The aim of the research is formulated, which is the theoretical substantiation, development and testing of the concrete state diagram, suitable for use to calculations of the strength of bended reinforced concrete elements based on the deformational model, as well as for more complete assessment of non-uniform stress-strain state of the cross-sections of elements at all stages of their loading up to the destruction directly on the values of the relative strains of concrete and the corresponding stresses.

In this paper, an analytical method of converting the parameters of reference concrete deforming diagrams, which are determined experimentally during standard tests of concrete prismatic specimens by short-term axial compression and tension up to the destruction in «soft» mode of loading, into parameters of simulated transformed diagrams, which correspond to the «rigid» mode of loading of concrete, is developed. The way of simultaneous application of analytical expressions for the specified defoming diagrams, which describe the operation of concrete in conditions of uniform compression, for transition to the state diagram, which displays the functional relationship between the stresses and strains of the concrete compressed zone in bended concrete and reinforced concrete elements, cross-sections of which operate in conditions of non-uniform stress state, is proposed.

The results of testing the obtained mathematical model of the concrete state diagram during the calculation by different methodics of strength of the normal cross-sections of bendable reinforced concrete elements are presented.

It has been determined that a promising direction for further experimental and theoretical research is the study of the application of the developed methodics of graphical building and mathematical descripting of concrete deforming diagrams under conditions of uniform and non-uniform compression to the calculation of concrete and reinforced concrete elements that are operated under the action of long-term and short-term low-cycle loadings.

Author Biography

Yurii Krus, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Candidate of Technical Science, Senior Researcher, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Roads, Fundamentals and Foundations

References

DSTU B V.2.6-156:2010. Konstruktsii budynkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii z vazhkoho betonu. Pravyla proektuvannia (Construction of buildings and structures. Concrete and reinforced concrete structures. Design rules). [Chynnyi z 2011-06-01]. Vyd. ofits. Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 2011. 118 s. [in Ukrainian].

SNB 5.03.01-02. Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii (Concrete and reinforced concrete structures). [Data vvedenija 2003-07-01]. Izd. ofic. Minsk: Minstrojarhitektury, 2003. 139 s. [in Russian].

SP 63.13330.2012. Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii. Osnovnye polozhenija. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 52-01-2003. S izmeneniem № 1 (Concrete and reinforced concrete structures. Basic provisions. Actualized edition SNiP 52-01-2003. With change No. 1). [Data vvedenija 2013-01-01]. Izd. ofic. Moskva, 2015. 163 s. [in Russian].

EN 1992-1-1. Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings. [December, 2004]. Brussels: CEN. 2004. 225 p.

GOST 24452-80. Betony. Metody opredelenija prizmennoj prochnosti, modulja uprugosti i kojefficienta Puassona (Concretes. Methods for determining the prism strength, modulus of elasticity and the coefficient of Poisson). [Data vvedenija 1982-01-01]. Izd. ofic. Moskva: Izd-vo standartov, 1988. 18 s. [in Russian].

DSTU B V.2.7-217:2009. Betony. Metody vyznachennia pryzmovoi mitsnosti, modulia pruzhnosti i koefitsiienta Puassona (Concretes. Methods for determining the prism strength, modulus of elasticity and the coefficient of Poisson). [Chynnyi z 2010-09-01]. Vyd. ofits. Kyiv : Minrehionbud Ukrainy, 2010. 16 s. [in Ukrainian].

Bezuhov N. I. Teorija uprugosti i plastichnosti (Theory of elasticity and plasticity). Moskva: Gosizdat tehn.-teoretich. lit-ry, 1953. 420 s. [in Russian].

Veretennikov V. I., Barmotin A. A. O vlijanii razmerov i formy sechenija jelementov na diagrammu deformirovanija betona pri vnecentrennom szhatii (On influence of the size and shape of the cross-section of elements on the diagram deforming of concrete at eccentric compression). Beton i zhelezobeton. 2000. № 5. S. 27–30. [in Russian].

Holmjanskij M. M. K mehanizmu deformirovanija i razrushenija betona pri szhatii i rastjazhenii (To the mechanism of deforming and fracture of concrete at compression and tension). Beton i zhelezobeton. 1989. № 9. S. 25–26. [in Russian].

Gvozdev A. A., Shubik A. V., Matkov N. G. O polnoj diagramme szhatija betona, armirovannogo poperechnymi setkami (On the complete diagram compression of concrete reinforced by transverse grids). Beton i zhelezobeton. 1988. № 4. S. 37–39. [in Russian].

Rogovoj S. I. Nelinejnoe deformirovanie v teorii zhelezobetona i raschjot prochnosti normal’nyh sechenij (Nonlinear deforming in the theory of reinforced concrete and calculation of the strength of normal sections) : monografija. Poltava, 2002. 183 s. [in Russian].

Tal’ K. Je. O deformativnosti betona pri szhatii. Issledovanie prochnosti, plastichnosti i polzuchesti stroitel’nyh materialov (On the deformativity of concrete at compression) : sb. tr. CNIPS. Moskva : Gosstrojizdat, 1955. S. 202–207. [in Russian].

Murashkin G. V., Butenko S. A., Javorskij I. D. K opredeleniju diagrammy «–» betona s nispadajushhim uchastkom (To the determination of the «–» diagram of concrete with a falling branch). Zhelezobetonnye konstrukcii. Jeksperimental’no-teoreticheskie issledovanija. Kujbyshev, 1984. S. 20–25. [in Russian].

Bachinskij V. Ya., Bambura A. N., Vatagin S. S. Svjaz’ mezhdu naprjazhenijami i deformacijami betona pri kratkovremennom neodnorodnom szhatii (Relationship between stresses and deformations of concrete under short-term nonuniform compression). Beton i zhelezobeton. 1984. № 10. S. 18–19. [in Russian].

Guzeev E. A., Shevchenko V. I., Sejlanov L. A. Issledovanie silovyh i energe-ticheskih parametrov razrushenija betona po polnost’ju ravnovesnym diagrammam ego deformirovanija (Investigation of force and energy parameters of concrete fracture by fully equilibrium diagrams of its deforming). Izv. vuzov. Ser. Stroitel’stvo i arhitektura. 1986. № 8. S. 1–5. [in Russian].

Degterev V. V. Deformativnost’ betona szhatoj zony v zavisimosti ot ejo formy i haraktera armirovanija (Deformativity of concrete compressed zone depending on its shape and the nature of reinforcement). Beton i zhelezobeton. 1986. № 8. S. 42–43. [in Russian].

Bambura A. M. Eksperymentalni osnovy prykladnoi deformatsiinoi teorii zalizobetonu (Experimental bases of applied deformation theory of reinforced concrete): avtoref. dys. ... d-ra tekhn. nauk: 05.23.01. Kharkiv, 2006. 39 s. [in Ukrainian].

Zhelezobetonnye konstrukcii. Osnovy teorii, raschjota i konstruirovanija (Reinforced concrete structures. Fundamentals of theory, calculation and design) : ucheb. posobie dlja studentov stroitel’nyh special’nostej / N. P. Bleshhik, D. D. Zhukov, D. N. Lazovskij i dr.; pod red. T. M. Pecol’da i V. V. Tura. Brest : BGTU, 2003. 380 s. [in Russian].

Rjush G. Issledovanie raboty izgibaemyh jelementov s uchjotom uprugoplasticheskih deformacij betona (Investigation of the work of bendable elements, taking into account the elastoplastic deformations of concrete): materialy mezhdunarodnogo soveshhanija po raschjotu stroitel’nyh konstrukcij (Moskva, dekabr’, 1958 g.). Moskva : Gosstrojizdat, 1961. S. 183–199. [in Russian].

Bich P. M. Eksperimental’no-teoreticheskie issledovanija zakriticheskih harakteristik betona (Experimental and theoretical investigations of the core characteristics of concrete). Beton i zhelezobeton. 1987. № 3. S. 26–27. [in Russian].

Ivashenko Yu. A., Lobanov A. D. Issledovanie processa razrushenija betona pri raznyh skorostjah deformirovanija (Investigation of concrete fracture at different deforming rates). Beton i zhelezobeton. 1984. № 11. S. 14–15. [in Russian].

Krasinskij N. P. K opredeleniju polnoj diagrammy szhatija betona (To determine the full diagram compression of concrete). Sovershenstvovanie metodov raschjota i issledovanie novyh tipov zhelezobetonnyh konstrukcij. Leningrad, 1987. S. 92–97. [in Russian].

Uzun I. A. Raschjotnye modeli zhelezobetonnyh jelementov (Design models of reinforced concrete elements): monografija. Odessa: IMK «Gorod masterov», 2000. 248 s. [in Russian].

Yashin A. V. Nekotorye dannye o deformacijah i strukturnyh izmenenijah betona pri osevom szhatii (Some data on deformations and structural changes of concrete at axial compression). Novoe o prochnosti zhelezobetona/ pod red. K. V. Mihajlova. Moskva: Strojizdat, 1977. S. 17–30. [in Russian].

Bondarenko V. M., Kolchunov V. I. Raschjotnye modeli silovogo soprotivlenija zhelezobetona (Calculation models of the force resistance of reinforced concrete): monografija. Moskva: Izd-vo «ASV», 2004. 471 s. [in Russian].

Holyshev O. B., Bambura A. M. Kurs lektsiy z osnov rozrakhunku budivelnykh konstruktsii z oporu zalizobetonu (Course of lectures on the basics of calculation of building structures on the resistance of reinforced concrete). Kyiv: Lohos, 2004. 339 s. [in Ukrainian].

Bajkov V. N. Osobennosti razrushenija betona, obuslovlennye ego ortotropnym deformirovaniem (Peculiarities of concrete fracture caused by its orthotropic deforming). Beton i zhelezobeton. 1988. № 12. S. 13–15. [in Russian].

Babych Ye. M., Krus Yu. O. Do pytannia pobudovy diahramy deformuvannia betonu ta vyznachennia koefitsiienta povnoty epiury napruzhen (To the question of building of diagram deforming of concrete and determining of the coefficient completeness of epure stresses). Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zb. nauk. prats. Rivne : RDTU, 2001. Vyp. 6. S. 94–104. [in Ukrainian].

Krus Yu. O., Krus O. Yu. Modeliuvannia zv’iazku mizh napruzhenniamy i defor-matsiiamy tsentralno stysnenoho betonu pry riznykh rezhymakh yoho navantazhuvannia (Modeling of connection between stresses and deformations of centrally compressed concrete at different modes of its loading). Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy : zb. nauk. prats. Rivne : NUVHP, 2012. Vyp. 23. S. 285–292. [in Ukrainian].

Krus Yu. A. Diagrammy deformirovanija betona pri razlichnyh rezhimah kratkovremennogo osevogo szhatija (Diagrams deforming of concrete at different modes of short-term axial compression): Abstracts of the IV International Science Conference «Prospects and achievements in applied and basic sciences» (Budapest, February 9–12, 2021). Hungary 2021. 706 p. Pp. 46–51. [in Russian]. DOI : https://doi.org/10.46299/ISG.2021.I.IV.

Adishhev V. V., Mitasov V. M. Postroenie diagrammy «naprjazhenija–deformacii» dlja betona v sostojanii predrazrushenija pri izgibe (Building of the stress-strain diagram for concrete in a pre-fracture state at bending). Izv. vuzov. Ser. Stroitel’stvo. 1990. № 1. S. 28–32. [in Russian].

Bondarenko V. M. Nekotorye voprosy nelinejnoj teorii zhelezobetona (Some questions of the nonlinear theory of reinforced concrete). Har’kov : HGU, 1968. 324 s. [in Russian].

Bondarenko V. M. Nachala teorii Energeticheskogo upravlenija silovym soprotivleniem stroitel’nyh konstrukcij (The beginnings of the theory of energy management of the force resistance of building structures). Izv. vuzov. Ser. Stroitel’stvo. 1996. № 11. S. 3–12. [in Russian].

Kojter V. T. Obshhie teoremy teorii uprugo-plasticheskih sred (General theorems of the theory of elastic-plastic media) : iz sb. «Uspehi mehaniki tvjordogo tela»; T. 1; pod red. I. Sneddona i R. Hilla / Per. s angl. V. I. Rozenbljuma; pod red. G. S. Shapiro. Moskva : Izd-vo inostr. lit-ry, 1961. 79 s. [in Russian].

Mitasov V. M., Adishhev V. V. O primenenii jenergeticheskih sootnoshenij v teorii soprotivlenija zhelezobetona (On the use of energetic ratios in the theory of reinforced concrete resistance). Izv. vuzov. Ser. Stroitel’stvo i arhitektura. 1990. № 4. S. 33–37. [in Russian].

Nesvetaev G. V., Korobkin A. P. Energeticheskij podhod k opredeleniju predel’noj szhimaemosti betona (Energy approach to determining the ultimate compressibility of concrete). Izv. vuzov. Ser. Stroitel’stvo. 1995. № 2. S. 8–11. [in Russian].

Berg O. Ya. Fizicheskie osnovy teorii prochnosti betona i zhelezobetona (Physical bases of the strength and of concrete reinforced concrete). Moskva : Gosstrojizdat, 1961. 96 s. [in Russian]

Aksenov S. V., Jentschura U. D. LerchPhi User’s Guide. Program for LerchPhi. Version 1.00 (May 1, 2002). 8 с. URL : http://aksenov.freeshell.org/lerchphi/Documents/ lphidoc.pdf.

Walters W., Huber M. On the New Evaluation of an Old Integral. U.S. Army Research Laboratory. Aberdeen Proving Ground. MD 21005-5069. ARL-TR-4689. December 2008. 12 p. URL: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA494913.

Zwillinger D. CRC. Standard Mathematical Tables and Formulae : 32st Edition. New York : CRC Press, 2011. 833 p. URL: http://www.twirpx.com/file/562512/.

Krus Yu. O. Vyznachennia kharakterystyk strukturnykh porushen betonu z pozytsii zminy kinematychnykh parametriv yoho ob’iemnoho deformuvannia (Determining the characteristics of structural disturbings of concrete from the standpoint of changing the kinematic parameters of its volumetric deforming). Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy : zb. nauk. prats. Rivne : RDTU, 2000. Vyp. 4. S. 187–194. [in Ukrainian].

Berg O. Ya., Shherbakov E. N., Pisanko G. N. Vysokoprochnyj beton (High strength concrete). Moskva : Strojizdat, 1971. 208 s. [in Russian].

Degterev V. V., Gagarin Yu. A. Eksperimental’noe issledovanie naprjazhjonnogo sostojanija vnecentrenno szhatyh armirovannyh jelementov iz betona povyshennoj prochnosti (Experimental investigation of the stress state of eccentrically compressed reinforced concrete elements of increased strength). Issledovanie prochnosti betonnyh i zhelezobetonnyh jelementov : trudy CNIIS. Moskva, 1973. Vyp. 86. S. 37–55. [in Russian].

Mihajlov V. V., Emelyanov M. P., Dudoladov L. S., Mitasov V. M. Nekotorye predlozhenija po opisaniju diagrammy deformacij betona pri zagruzhenii (Some suggestions for describing of the diagram deformation of concrete at loading). Izv. vuzov. Ser. Stroitel’stvo i arhitektura. 1984. № 2. S. 23–27. [in Russian].

Izraelit M. M., Galuzo G. S. Issledovanie fizicheskogo processa razrushenija vysokoprochnogo ljogkogo betona (Investigation of the process of physical destruction of high-strength lightweight concrete). Beton i zhelezobeton. 1967. № 3. S. 38–40. [in Russian].

Barashikov A. Ya., Shevchenko B. N., Valovoj A. I. Malociklovaja ustalost’ betona pri szhatii Low-cycle fatigue of concrete at compression). Beton i zhelezobeton. 1985. № 4. S. 27–28. [in Russian].

Golub A. V. Osobennosti prochnostnyh i deformativnyh svojstv betona so shlakom TJeS i ih uchjot pri raschjote zhelezobetonnyh konstrukcij (Features of strength and deformative properties of concrete with slag from thermal power plants and their consideration at the calculation of reinforced concrete structures): dis. ... kand. tehn. nauk : 05.23.01. Rovno, 1990. 190 s. [in Russian].

Kretov V. I. Ob ispol’zovanii logarifmicheskoj zavisimosti mezhdu naprjazhenijami i deformacijami szhatija dlja vysokoprochnyh betonov (On the use of the logarithmic relationship between stresses and compressive deformations for high-strength concretes). Voprosy nadjozhnosti zhelezobetonnyh konstrukcij: tez. dokl. k obl. nauch.-tehn. seminaru (oktjabr’, 1976 g.); pod obshh. red. A. S. Lycheva. Kujbyshev, 1976. S. 74–78. [in Russian]

Makeeva L. A., Jarmakovskij V. N., Istomin A. S. Prochnost’ i deformativnost’ konstrukcionnogo keramzitoperlitobetona (Strength and deformativity of structural claydite perlite concrete). Beton i zhelezobeton. 1985. № 12. S. 18–19. [in Russian].

Semjonov P. P. Ocenka prochnosti i deformativnosti betonov razlichnyh vidov (Assessment of strength and deformativity of concretes of different types). Beton i zhelezobeton. 1991. № 10. S. 6–7. [in Russian].

Zak M. L. Raschjot prochnosti sterzhnevyh betonnyh jelementov s uchjotom masshtabnogo jeffekta (Calculation of the strength of rod-shaped concrete elements, taking into account the scale effect). Beton i zhelezobeton. 1990. № 5. S. 29–30. [in Russian].

Metodicheskie rekomendacii po opredeleniju mehanicheskih harakteristik betona pri neodnorodnom kratkovremennom szhatii (Methodical recommendations for determining the mechanical characteristics of concrete at nonuniform short-term compression). Moskva : CNIIS, 1992. 56 s. [in Russian].

Chajka V. P. Zakonomernnosti preobrazovanija diagrammy szhatija betona dlja ob’jomnogo i neodnorodnogo naprjazhjonnogo sostojanija (Regularities of concrete compression diagram transformation for volumetric and non-uniform stress state). Izv. vuzov. Ser. Stroitel’stvo i arhitektura. 1970. № 1. S. 35–41. [in Russian].

Chajka V. P. Osobennosti deformirovanija tjazhjologo betona pri neodnorodnom kratkovremennom szhatii (Features of deforming of heavy concrete at short-term compression). Beton i zhelezobeton. 1987. № 1. S. 42–43. [in Russian].

Stoljarov Ya. V. Vvedenie v teoriju zhelezobetona (Introduction to the theory of reinforced concrete). Moskva-Leningrad: Gosstrojizdat, 1941. 447 s. [in Russian]

Murashjov V. I. Treshhinoustojchivost’, zhjostkost’ i prochnost’ zhelezobetona (Crack resistance, stiffness and strength of reinforced concrete). Moskva: Mashstrojizdat, 1950. 268 s. [in Russian].

Zhelezobetonnye konstrukcii (Reinforced concrete structures): ucheb. dlja vuzov/N. Ya. Panarin, A. P. Pavlov, N. M. Onufriev i dr.; pod. red. N. Ya. Panarina. Moskva : Strojizdat, 1971. 544 s. [in Russian].

Beglov A. D., Sanzharovskij R. S. Teorija raschjota zhelezobetonnyh konstrukcij na prochnost’ i ustojchivost’. Sovremennye normy i evrostandarty (Theory of calculation of reinforced concrete structures for strength and stability. Modern norms and European standards). Moskva; Sankt-Peterburg : Izd-vo «ASV», 2006. 221 s. [in Russian].

Leont’ev N. L. Tehnika statisticheskih vychislenij (Technique of statistical calculations). Moskva: Lesnaja promyshlennost’, 1966. 352 s. [in Russian].

Published

2021-10-29

Issue

Section

Статті