The study of the second main problem of the theory of elasticity for a layer with a cylindrical cavity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.102.77-90

Keywords:

cylindrical cavity in a layer, Lame's equation, generalized Fourier method, infinite systems of linear algebraic equations

Abstract

The stress - strain state of a layer with a cylindrical cavity was investigated, when displacements are set at the boundaries of the layer and at the boundary of the cavity. On the cavity and on the boundaries of the layer, displacements are given.

The solution of the spatial problem of the theory of elasticity is obtained by generalized Fourier method in relation to the system of Lamex equations in cylindrical coordinates connected with the cylinder, and Cartesian coordinates associated with the boundaries of the layer. Infinite systems of linear algebraic equations obtained as a result of satisfaction of boundary conditions, solved by the truncation method. As a result, movements and strains were obtained at different points of the elastic body.

Numerical studies of the algebraic system of equations give grounds to assert that its solution can be found with any degree of accuracy by the method of reduction, which is proved by the high accuracy of the implementation of boundary conditions.

A numerical analysis of the stress - strain state of the body at various distances from the cylindrical cavity to the boundaries of the layer is carried out.

The greatest normal stresses occur on the surface of the cylindrical cavity and on the isthmus between the surface of the cylindrical cavity and the boundaries of the layer. As the boundary surfaces approach each other, the stresses increase.

The greatest tangential stresses  arise on the surface of the cylindrical cavity at φ = 5π / 16, φ = 11π / 16, φ = 21π / 16 and φ = 27π / 16, and with the approximation of the boundary surfaces to each other the stress  increases.

The greatest tangential stresses  arise on the surface of the cylindrical cavity along the z axis at φ = 0 and at φ = p. When the boundaries of the layer approximation the cylindrical cavity  decreases.

The given analysis and algorithm of calculation can be used in the design of constructions, in the calculation schemes of which there is a layer with a cylindrical cavity and specified on the boundary surfaces by displacements.

The stress - strain state of a layer with a cylindrical cavity was investigated, when displacements are set at the boundaries of the layer and at the boundary of the cavity. On the cavity and on the boundaries of the layer, displacements are given.

The solution of the spatial problem of the theory of elasticity is obtained by generalized Fourier method in relation to the system of Lamex equations in cylindrical coordinates connected with the cylinder, and Cartesian coordinates associated with the boundaries of the layer. Infinite systems of linear algebraic equations obtained as a result of satisfaction of boundary conditions, solved by the truncation method. As a result, movements and strains were obtained at different points of the elastic body.

Numerical studies of the algebraic system of equations give grounds to assert that its solution can be found with any degree of accuracy by the method of reduction, which is proved by the high accuracy of the implementation of boundary conditions.

A numerical analysis of the stress - strain state of the body at various distances from the cylindrical cavity to the boundaries of the layer is carried out.

The greatest normal stresses occur on the surface of the cylindrical cavity and on the isthmus between the surface of the cylindrical cavity and the boundaries of the layer. As the boundary surfaces approach each other, the stresses increase.

The greatest tangential stresses  arise on the surface of the cylindrical cavity at φ = 5π / 16, φ = 11π / 16, φ = 21π / 16 and φ = 27π / 16, and with the approximation of the boundary surfaces to each other the stress  increases.

The greatest tangential stresses  arise on the surface of the cylindrical cavity along the z axis at φ = 0 and at φ = p. When the boundaries of the layer approximation the cylindrical cavity  decreases.

The given analysis and algorithm of calculation can be used in the design of constructions, in the calculation schemes of which there is a layer with a cylindrical cavity and specified on the boundary surfaces by displacements.

Author Biography

Vitalii Miroshnikov, Kharkiv National University of Construction and Architecture

Candidate of Technical Sciences, Associate professor of the Structural Mechanics Department

References

Guz' A.N., Kubenko V.D., Cherevko M.A. Difraktsiya uprugikh voln (Diffraction of elastic waves). – Kiev: Nauk. Dumka. – 1978. – P.307. (In Russian).

Grinchenko V.T., Meleshko V. V. Garmonicheskiye kolebaniya i volny v uprugikh telakh (Harmonic vibrations and waves in elastic bodies). – Kiev: Nauk. Dumka. – 1981. – 284 s. (In Russian).

Zhao M., van Dalen K. N. , Barbosa J. M. , Metrikine A. V. Semi-analytical Solution for the Dynamic Response of a Cylindrical Structure Embedded in a Homogeneous Half-Space // International Symposium on Environmental Vibration and Transportation Geodynamics Environmental Vibrations and Transportation Geodynamics. – 2017. – P. 369 – 388.

Coskun I., Enginb H., Ozmutlu A. Dynamic stress and displacement in an elastic half-space with a cylindrical cavity // Shock and Vibration. – 2011. – P. 827–838.

Volchkov V.V., Vukolov D.S., Storogev V.I. Difraktsiya voln sdviga na vnutrennikh tunnel'nykh tsilindricheskikh neodnorodnostyakh v vide polosti i vklyucheniya v uprugom sloye so svobodnymi granyami (Diffraction of shear waves by internal tunneling cylindrical non-homogeneities in the form of a cavity and inclusion in an elastic layer with free faces) // Solid mechanics. – 2016. – Vol. 46. – P. 119 – 133. (In Russian).

Protsenko V.S., Nikolaev A.G. Prostranstvennaya zadacha Kirsha (Kirsch spatial problem) // Mathematical methods for analyzing dynamic systems. – 1982. – Vol. 6. – P. 3 – 11. (In Russian).

Grinchenko V.T., Ulitko A.F. Prostranstvennyye zadachi teorii uprugosti i plastichnosti. Ravnovesiye uprugikh tel kanonicheskoy formy (Spatial problems of the theory of elasticity and plasticity. Equilibrium of elastic bodies of canonical form). Kiev: Nauk. Dumka. – 1985. – 280 p. (In Russian).

Guz’ A.N., Kosmodamianskiy A.S., Shevchenko V.P. and others. Mekhanika kompozitov (Mechanics of composites). Vol 7. Concentration of stresses. Kiev: Nauk. Dumka. – 1998. – P. 114 – 137. (In Russian).

Kovalev Yu. D., Strelnikova E. A., Kushnir D. V., Shramko Yu. V. Ustanovivshiyesya kolebaniya sloya, oslablennogo dvumya otverstiyami, s tortsami, pokrytymi diafragmoy (simmetrichnyy sluchay) (Steady oscillations of the layer weakened by two holes, with the ends covered with a diaphragm (symmetric case)) // Journal of Mechanical Engineering. – 2017. – Т. 20, № 4. – P. 37 – 44. (In Russian).

Bobyleva T. Approximate Method of Calculating Stresses in Layered Array // Procedia Engineering. – 2016. – Vol.153. – P.103 – 106. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.087

Meleshko V. V., Tokovyy Yu. V. Equilibrium of an elastic finite cylinder under axisymmetric discontinuous normal loadings // J.Eng. Math. – 2013. V. 78. – P.143 – 166. doi: https://doi.org/10.1007/s10665-011-9524-y

Khoroshun L. P. Mathematical models and method of the mechanics of stochastic composites // International Applied Mechanics. – 2000. V.36, №10. – P. 1284 – 1316. doi: https://doi.org/10.1023/a:1009482032355

Dashko O.G. Transversal'no-izotropnyy sloy s krugovoy tsilindricheskoy polost'yu pri zadannoy rasshcheplyayushchey sile (Transversely isotropic layer with a circular cylindrical cavity for a given splitting force) // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dniprodzerzhynsʹkoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2015. – Vol. 1. – P. 231 – 235. (In Russian).

Nikolaev A.G., Protsenko V.S. Obobshchennyy metod Fur'ye v prostranstvennykh zadachakh teorii uprugosti (Generalized Fourier method in spatial problems of the theory of elasticity). – Kharkov: National Aerospace University "KhAI", 2011. – 344 с. (In Russian).

Miroshnikov V.Yu. Druha osnovna zadacha teoriyi pruzhnosti u pivprostori z dekilʹkoma paralelʹnymy kruhovymy tsylindrychnymy porozhnynamy (The second main problem of the theory of elasticity in a half-space with several parallel circular cylindrical cavities) // Otkrytyye informatsionnyye i komp'yuternyye integrirovannyye tekhnologii. – 2018. – №79. – P. 88 – 99. (In Ukrainian).

Protsenko V.S., Ukrainec N.A. Primeneniye obobshchennogo metoda Fur'ye k resheniyu pervoy osnovnoy zadachi teorii uprugosti v poluprostranstve s tsilindricheskoy polost'yu (Application of the generalized Fourier method to the solution of the first main problem of the theory of elasticity in a half-space with a cylindrical cavity) // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2015. Vol. 2. P. 193–202. (In Russian).

Nikolaev A.G., Orlov E.M. Resheniye pervoy osesimmetrichnoy termouprugoy krayevoy zadachi dlya transversal'no-izotropnogo poluprostranstva so sferoidal'noy polost'yu (Solution of the first axisymmetric thermoelastic boundary value problem for a transversely isotropic half-space with a spheroidal cavity) // Problemy obchyslyuvalnoyi mekhaniky i mitsnosti konstruktsiy. – 2012. – Vol.20. – P. 253-259. (In Russian).

Miroshnikov V.Yu. First basic elasticity theory problem in a half-space with several parallel round cylindrical cavities // Journal of Mechanical Engineering. – 2018. – Vol. 21, № 2. – P. 12 – 18.

Protsenko V., Miroshnikov V. Investigating a problem from the theory of elasticity for a half-space with cylindrical cavities for which boundary conditions of contact type are assigned // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol 4, № 7 (94). – P. 43 – 50.

Published

2019-07-12

Issue

Section

Статті