DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2019.102.46-52

Some aspects of vertical cylindrical shells’ calculation at the unsymmetrical load

Anton Makhinko, Nataliia Makhinko

Abstract


The paper deals with the influence of the harmonica’s parameters of the unsymmetrical load, which is represented by trigonometric cosine-series. The analysis is based on the results of practical calculations of the silo capacities’ constructions by using the moment theory on the influence of the changeable wind load. The model of the silos construction is schematized in the form of orthotropic cylindrical shell of revolution with different thickness of the wall in meridional and circular directions, which allow approximately, considering the existence of vertical stiffeners.


Keywords


cylindrical shell; unsymmetrical load; silo capacity; stiffeners; wind effect; harmonica of the load

Full Text:

PDF

References


Makhinko A., Makhinko N. Analysis of the deflective mode of thin-walled barrell shell. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2018. – P. 69-78.

Vlasov V.Z. Izbrannyye trudy v 3 t. Moskva: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR. 1962-1964. – T.1: Ocherk nauchnoy deyatelnosti «Obshchaya teoriya obolochek». Stati. – 1962. – 528 р.; T.2: Tonkostennyye uprugiye sterzhni. Printsipy postroyeniya obshchey tekhnicheskoy teorii obolochek. – 1963. – 507 р.; T.3: Tonkostennyye prostranstvennyye sistemy. – 1964. – 481 р.

Korobov L.A., Zharkov A.F., Shernik A.O. Dymovye i ventilyatsionnyie truby vysotoy 200-500 metrov, kak prostranstvennye sooruzheniya (Smoke and ventilation pipes with a height of 200-500 meters, as spatial structures). Moskva : KompaniyaSputnik+,2006. 246 р.

Kan S.N. Stroitelnaya mehanika obolochek (Structural mechanics of shells). Moskva: Mashinostroenie, 1966. 508 р.

Kan S.N., Byirsan K.E., Alifanova O.A. Ustoychivost obolochek (Stability of shells). Harkov, 1970. 153 р.

Kolkunov N.V. Osnovy raschyota uprugih obolochek (Fundamentals of elastic shells analysis). Moskva:Vyisshaya shkola, 1972. 296 р.

Maleki S., Mehretehran A.M. 3D wind buckling analysis of long steel corrugated silos with vertical stiffeners. Engineering Failure Analysis, 2018, Vol. 90, 156-167 pp.

Caoa Q.S., Zhaob Y., Zhanga R. Wind induced buckling of large circular steel silos with various slenderness. Thin-Walled Structures, 2018,Vol. 130, 101–113 pp.

Chen L., Rotter J.M. Buckling of anchored cylindrical shells of uniform thickness under wind load, Engineering Structures. – Elsevier, 2012. – №41. – P. 199-208.

Rotter J.M., Sadowski A.J. Cylindrical shell bending theory for orthotropic shells under general axisymmetric pressure distributions // Engineering Structures. – Elsevier, 2012. – №42. – P. 258-265.

Makhinko N.O. Rozrakhunok yemnostei z ploskym dnyshchem, yak obolonok obertannia zminnoi zhorstkosti (Сalculation of tanks with flatbottom as evolution shells with variable stiffness). Visnyk Odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. Odesa: Zovnishreklamservis, 2018. Vol.70. Р.68-74.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Anton Makhinko, Nataliia Makhinko